In mei 2019 is het eerste Silly Walk zebrapad in Groningen geopend, hier in onze eigen wijk! De feestelijke opening werd druk bezocht door wijkbewoners, de pers en andere belangstellenden. Wijkwethouder Glimina Chakor was te gast om het zebrapad officieel te openen.

 

Het Silly Walk zebrapad is gerealiseerd op initiatief van wijkbewoner en koploper Dennis Broekema in samenwerking met de Brederoschool.

Oversteken met een ‘raar loopje’ valt wel op! Kinderen steken bewuster over.

Nadat het nieuwe verkeersbord van de oversteekplaats werd onthult door de wijkwethouder, gingen ruim 400 scholieren van de Brederoschool met een ‘silly walk’ loopje over het zebrapad. Voor de start van de opening deden de kinderen eerst een gezamenlijke ‘silly mars’ die startte bij het Ina Boudierplantsoen, langs de Zuiderflat, terug naar de Brederoschool en vanaf daar in grote groepen doormarcheerden naar het silly walk zebrapad. Een spektakel om te zien! \

Wil je zelf de Silly Walk in De Wijert bewonderen?
Je kunt deze speciale oversteekplaats vinden in de wijk op de kruising van de Queridolaan/ Bordewijklaan. 

Snelheidsmetingen Werumeus Buningstraat en Marcellus Emantslaan
In maart 2019 is er een maand lang snelheidsmetingen gedaan in de Werumeus Buningstraat en Marcellus Emantslaan, beide 30 kilometerzones. Twee weken lang werd eerst de ene kant gemeten, daarna de andere kant. Op de Werumeus Buningstraat werd er ‘slechts’ 2 km per uur te hard gereden. Op de Marcellus Emantslaan bleek echter dat de snelheid gemiddeld met 20 km per uur werd overschreden. Wat omwonenden al vermoedden werd na deze meting bevestigend.

Wijkdeal De Wijert ging met bewoners in gesprek om te kijken naar slimme oplossingen om direct iets te betekenen voor omwonenden.

Plaatsing Victor Veilig poppen
Zo liet een bezorgde bewoner en vader weten dat hij vreest voor hoge snelheden in de Marcellus Emantslaan, de straat die langs basisschool De Tamarisk loopt. Op zijn verzoek is vanuit De Wijkdeal contact gelegd met Veilig Verkeer Nederland en zijn er twee Victor Veilig poppen geplaatst in de Marcellus Emantslaan.

Kinderen doen Speedgun-metingen in de wijk
Jeugdwerker Ferry Pasché van WIJ De Wijert is in februari 2020 samen met een groepje jongeren de straat op gegaan om snelheid te meten van automobilisten.

 

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de politie kijken we terug op een geslaagde dag waar de kinderen de bestuurders bewust maakten van hun rijgedrag. 

 

Bestuurders die zich netjes hielden aan de snelheid kregen van de kinderen een persoonlijk bedankje!

Verkeerssituaties en -acties Brederoschool
Toekomstige bouwplannen hebben invloed op verkeerssituaties, zoals de appartementen aan het plein van de Aldi bij de Brederoschool. Vanuit De Wijkdeal wordt samen met wijkbewoners en de Brederoschool gezocht naar goede oplossingen voor de nieuwe situatie, en op welke manier dit passend is voor de omgeving.

Ook voor de kinderen is het een belangrijk thema. Scholieren zijn bezig om verkeersacties te bedenken voor meer aandacht voor een verkeersveilige omgeving.