Verkeer MFA De Wijert en omgeving

Aan de Van Lenneplaan wordt de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Wijert en een spelhal gerealiseerd. Het MFA biedt straks plaats aan basisschool De Tamarisk, de buurtbibliotheek van Groninger Forum en kinderopvang Kids First. De spelhal wordt overdag gebruikt voor schoolsport en is in de avonduren beschikbaar voor buurt- en sportverenigingen.

De komst van het MFA en de spelhal betekent dat het drukker zal worden op de Van Lenneplaan. Daarom kijken we samen met bewoners, ondernemers, het onderwijs en andere betrokken hoe we hier het verkeer en parkeren zo goed mogelijk kunnen regelen.

Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over de inrichting van de Van Lenneplaan. Hier is onder andere gesproken over de komst van een aantal Kiss & Ride plekken, parkeren en het mogelijk deels eenrichting maken van de Van Lenneplaan.

We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Houd hiervoor de nieuwsbrief en de website goed in de gaten.

Verkeer Nicolaas Beetsstraat en omgeving

Het verkeersbeeld in De Wijert gaat in de toekomst veranderen. Door de aanpak van de ringweg Zuid zal het aantal verkeersbewegingen op de Vondellaan toenemen. Onderzocht wordt onder meer of we de rijrichting van de straten moeten aanpassen om zo sluipverkeer en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan. Het doel is om op die manier de leefbaarheid in de wijk op peil te houden of zelfs te verbeteren.
Bekijk de animatiefilm voor een duidelijker beeld van de genoemde verkeerssituatie.

In 2019 zijn wijkbewoners, ondernemers, de Gemeente en andere betrokkenen daarom diverse keren met elkaar in gesprek geweest over de verkeerssituatie in de Nicolaas Beetsstraat en omgeving. In 2020 gaan we in dit deel van de wijk al concreet aan de slag door bijvoorbeeld eenrichtingswegen te realiseren.