WELKOM BIJ WIJKDEAL DE WIJERT

In De Wijert hebben bewoners, ondernemers, scholen,
woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties
met elkaar afgesproken om samen te werken aan een vitale en leefbare wijk.

Gezamenlijk zorgen we ervoor dat iedereen tot zijn recht komt
en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving.
We noemen deze samenwerking Wijkdeal De Wijert.

Klik op deze video om een beter beeld te krijgen van wat de Wijkdeal is
Click on this video to learn more about the Wijkdeal

5 thema’s
In Wijkdeal De Wijert werken we samen met elkaar op basis van vijf thema’s. Deze thema’s in De Wijkdeal staan natuurlijk niet los van elkaar, ze zijn met elkaar verbonden. De thema’s zijn 1) Groen & Buitenzijn 2) Verkeer & Veiligheid 3) Bouw & Duurzaamheid 4) Meedoen & Samenzijn en 5) Kunst, Cultuur & Historie.

Contactpersonen
Elk thema heeft één of meerdere contactpersonen. Dit zijn bewoners van De Wijert, medewerkers van de Gemeente Groningen en het WIJ-team. De contactpersonen helpen wijkbewoners die een activiteit of een project willen doen in de wijk.

Heb je een vraag of opmerking over een thema, neem dan contact op met één van de contactpersonen. Klik hier om te zien wie contactpersoon is van ieder thema.

Koplopers
De koplopersgroep bestaat uit ruim twintig wijkbewoners en professionals die eens per maand samenkomen om relevante zaken en ontwikkelingen in De Wijert met elkaar te bespreken. Zij zorgen ook voor de samenhang tussen de diverse thema’s. Hieruit kunnen nieuwe projecten ontstaan en wordt ook samen kritisch gekeken naar hoe het beter kan.

Wil je weten wie er koploper is? Klik dan hier. Wil je ook graag actief meedoen en -denken als koploper van De Wijkdeal? Klik dan hier.

Wijkdealwerkplaats
De Wijkdealwerkplaats is de fysieke plek waar samengewerkt wordt aan De Wijkdeal. Hier worden bijeenkomsten gehouden en kunnen projectgroepen met elkaar afspreken. In De Wijkdealwerkplaats is een team van enthousiaste mensen aanwezig, die allemaal hun eigen taken hebben. Wil je weten wat er gebeurt in de Wijkdealwerkplaats en wie je er kunt vinden , klik dan hier.

Wijkdealcafé
Iedere laatste woensdag van de maand vindt het Wijkdealcafé plaats in de Wijkdealwerkplaats. In het Wijkdealcafé gaan we in gesprek over projecten waar we in de wijk met elkaar aan werken, onder het genot van een hapje en een drankje. De laatste stand van zaken wordt per project zo kort en duidelijk mogelijk door betrokkenen verteld. Ook als bewoner of andere betrokkene in De Wijert kun je een activiteit of projecten in een paar minuten pitchen. Daarna is er voldoende tijd om elkaar te spreken, vragen te stellen en afspraken te maken.

Iedereen die benieuwd is naar de laatste stand van zaken in Wijkdeal De Wijert of iets voor wil voorleggen aan andere wijkbewoners en andere betrokkenen, is van harte uitgenodigd in het Wijkdealcafé. Wil je iets pitchen tijdens het Wijkdealcafé, klik dan hier.

Wijkdeal De Wijert is een afspraak
Begin 2017 zijn in de stad Groningen diverse experimenten naar nieuwe vormen van lokale democratie gestart. De Wijert deed als een van de wijken mee. De manier waarop we samen gingen werken hebben we samen uitgevonden. Dat heeft geleid tot Wijkdeal De Wijert. Dit is een afspraak tussen alle bij de wijk betrokken partijen om met elkaar samen te werken aan de toekomst van de wijk.

Thema’s en projecten
Wijkbewoners, ondernemers, scholen, eigenaren van onroerend goed, de Gemeente en andere organisaties hebben in 32 bijeenkomsten met elkaar nagedacht over de toekomst van De Wijert. Er zijn veel wensen en ideeën voor en door de wijk verzameld, waaruit 5 thema’s en 22 projecten zijn vastgesteld.

Top 10
In november 2017 werd een stemweek gehouden waarin op deze projecten gestemd kon worden. Op die manier is de top 10 bepaald, waarmee we als eerste aan de slag zijn gegaan. Sindsdien staat de Wijkdeal niet meer stil. Dat heeft de afgelopen tijd tot een waaier van activiteiten in de wijk geleid, georganiseerd door bewoners, ondernemers, professionals en het onderwijs.

Wijkvernieuwing
De Wijert is tevens een van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad Groningen. De Gemeente en de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters en Patrimonium hebben gezamenlijk hun ambities en opgaven geformuleerd om de leefomgeving in De Wijert te kunnen verbeteren.

Wijkvernieuwing en Wijdeal De Wijert gaan hand in hand in De Wijert. Afgesproken is dat alle processen, maatregelen en communicatie in de wijk onder de noemer De Wijkdeal plaatsvinden.

Wijkdeal De Wijert werkt vanuit een samenwerkingsverband tussen alle partijen die wonen en werken in de wijk of op een andere manier betrokken zijn met De Wijert.

Samenwerkende partners Wijkdeal De Wijert:

 • Wijkbewoners
 • Gemeente Groningen
 • WIJ Groningen
 • MFC De Wijert
 • Platform De Wijert
 • Lentis
 • OBS Bredero School
 • CBS DE Tamarisk
 • Montessori Lyceum
 • SWO Groen
 • SKSG
 • TerraNext
 • Terra MBO Groningen
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Praktijkschool De Bolster
 • Albert Heijn Willems
 • Wijkpost Groningen Zuid
 • GGD Groningen
 • Puur Zang
 • Lefier
 • Patrimonium
 • De Huismeesters
 • Nijestee
 • Thuiszorgcomfort
 • GON Zuid Vooruit
 • Humanitas
 • Vrijdag in de wijk
 • Gebiedscoöperatie Westerkwartier
 • Grunneger Power
 • BSO De Blokhut
 • Kids First COP groep
Bekijk hier een sfeerimpressie van Wijkdeal de Wijert
Lees hier het boekje over 60 jaar De Wijert

VOLG ONS OP FACEBOOK:

ONTWIKKELINGEN VAN PROJECTEN

Benieuwd naar onze eerdere nieuwsflitsen en verslagen van het Wijkdealcafé? Klik dan hier voor ons archief.