In De Wijert hebben bewoners, ondernemers, scholen, woningcorporaties, de gemeente en andere organisaties met elkaar afgesproken om samen te werken aan een vitale en leefbare wijk. 

We wonen, werken en voelen ons thuis in een wijk waar iedereen mee kan doen

Vanuit deze gedachte worden bewonersinitiatieven niet alleen ondersteund door de gemeente en wijkorganisaties, maar zijn het juist de bewoners die het voortouw nemen. Dit zorgt voor prachtige projecten en activiteiten het hele jaar door.

We noemen deze buurtsamenwerking Wijkdeal De Wijert.

Wat voorafging

Wijkdeal De Wijert is een afspraak
Begin 2017 zijn in de stad Groningen diverse experimenten naar nieuwe vormen van lokale democratie gestart. De Wijert deed als een van de wijken mee. De manier waarop we samen gingen werken hebben we samen uitgevonden. Dat heeft geleid tot Wijkdeal De Wijert. Dit is een afspraak tussen alle bij de wijk betrokken partijen om met elkaar samen te werken aan de toekomst van de wijk.

Thema’s en projecten
Wijkbewoners, ondernemers, scholen, eigenaren van onroerend goed, de Gemeente en andere organisaties hebben in 32 bijeenkomsten met elkaar nagedacht over de toekomst van De Wijert. Er zijn veel wensen en ideeën voor en door de wijk verzameld, waaruit 5 thema’s en 22 projecten zijn vastgesteld.

Top 10
In november 2017 werd een stemweek gehouden waarin op deze projecten gestemd kon worden. Op die manier is de top 10 bepaald, waarmee we als eerste aan de slag zijn gegaan. Sindsdien staat de Wijkdeal niet meer stil. Dat heeft de afgelopen tijd tot een waaier van activiteiten in de wijk geleid, georganiseerd door bewoners, ondernemers, professionals en het onderwijs.

Wijkvernieuwing
De Wijert is tevens een van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad Groningen. De Gemeente en de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters en Patrimonium hebben gezamenlijk hun ambities en opgaven geformuleerd om de leefomgeving in De Wijert te kunnen verbeteren.

Wijkvernieuwing en Wijdeal De Wijert gaan hand in hand in De Wijert. Afgesproken is dat alle processen, maatregelen en communicatie in de wijk onder de noemer De Wijkdeal plaatsvinden.

Samenwerkende partijen

Wijkdeal De Wijert werkt vanuit een samenwerkingsverband tussen alle partijen die wonen en werken in de wijk of op een andere manier betrokken zijn met De Wijert.

Samenwerkende partners Wijkdeal De Wijert:

 • Wijkbewoners
 • Gemeente Groningen
 • WIJ Groningen
 • MFC De Wijert
 • Platform De Wijert
 • Lentis
 • OBS Bredero School
 • CBS DE Tamarisk
 • Montessori Lyceum
 • SWO Groen
 • SKSG
 • TerraNext
 • Terra MBO Groningen
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Praktijkschool De Bolster
 • Albert Heijn Willems
 • Wijkpost Groningen Zuid
 • GGD Groningen
 • Puur Zang
 • Lefier
 • Patrimonium
 • De Huismeesters
 • Nijestee
 • Thuiszorgcomfort
 • GON Zuid Vooruit
 • Humanitas
 • Vrijdag in de wijk
 • Gebiedscoöperatie Westerkwartier
 • Grunneger Power
 • BSO De Blokhut
 • Kids First COP groep

In Wijkdeal De Wijert werken we samen op basis van vijf thema’s. Per thema is er een aanspreekpunt: de contactpersoon.

Contactpersonen

De contactpersoon helpt mensen die een project willen doen in de wijk. De contactpersonen werken in duo’s, namelijk een wijkbewoner met interesse en een medewerker van de Gemeente Groningen of het WIJ-team met expertise in het thema. Per thema zijn de volgende contactpersonen beschikbaar voor de ondersteuning bij het uitvoeren van de concrete projecten:

Meedoen & Samenzijn – Dennis Broekema, Theo de Groot en Marjolijn de Wijk
Groen & Buitenzijn
  – Nathalie van der Vechte en Mirjam van der Feen
Verkeer & Veiligheid – Arda Klijnsma
Bouw & Duurzaamheid – Anne Venema
Kunst, Cultuur & Historie – Eva Verhey 

Koplopers

De koplopersgroep zorgt voor de samenhang tussen de vijf thema’s waaraan gewerkt wordt. De groep is samengesteld vanuit alle partijen die meedoen.

Dajo Dam – Wijkbewoner
Dennis Broekema – Wijkbewoner
Eva Verhey – Wijkbewoner
Frouk Reehoorn – Wijkbewoner
Henk Dekker – Wijkbewoner
Ina De Vries – Wijkbewoner
Nathalie van de Vechte – Wijkbewoner
Ronald Bakker – Wijkbewoner
Samira Ouchen – Wijkbewoner
Simone Monasch – Wijkbewoner

Annet Muller –  Wijkdeal De Wijert
Mickey Ras – Wijkdeal De Wijert
Ruben Valk – Wijkbewoner en wijkjournalist
Adriana Overgoor – Student Hanzehogeschool
Janet Postema – WIJ De Wijert
Theo de Groot – WIJ De Wijert
Ferry Pasché – WIJ De Wijert

Jarik van der Velde – Gemeente Groningen
Marjolijn de Wijk – Gemeente Groningen
Jannie Dekker – Gemeente Groningen
Bianca Boersma – GGD Groningen
Peter Everts – TSI Foundation
Kitty Boon – Bij Vrijdag
Lucien Kampijon – Lentis

De Wijkdeal Werkplaats

De Wijkdealwerkplaats aan de Van Schendelstraat 9 is de fysieke plek waar samengewerkt wordt aan De Wijkdeal. Hier worden (inloop-)bijeenkomsten gehouden en kunnen projectgroepen zelf afspreken. Op de Wijkdealwerkplaats kom je ook de volgende personen tegen die het proces ondersteunen:

Wil je contact opnemen? Alle partijen en teams van De Wijkdeal zijn bereikbaar via het contactformulier