In Wijkdeal De Wijert werken we samen op basis van vijf thema’s. Per thema is er een aanspreekpunt: de procesbegeleider.


Procesbegeleiders

De procesbegeleider helpt mensen die een project willen doen in de wijk. De procesbegeleiders werken in duo’s, namelijk een wijkbewoner met interesse en een medewerker van de Gemeente Groningen of het WIJ-team met expertise in het thema. Per thema zijn de volgende procesbegeleiders beschikbaar voor de ondersteuning bij het uitvoeren van de concrete projecten:

Meedoen & Samenzijn – Dennis Broekema, Theo de Groot en Marjolijn de Wijk
Groen & Buitenzijn
  – Nathalie van der Vechte en Mirjam van der Feen
Verkeer & Veiligheid – Petra Mooi
Bouw & Duurzaamheid – Anne Venema
Kunst, Cultuur & Historie – Eva Verhey en Kitty Boon

Koplopers

De koplopersgroep zorgt voor de samenhang tussen de vijf thema’s waaraan gewerkt wordt. De groep is samengesteld vanuit alle partijen die meedoen.

Dajo Dam – Wijkbewoner
Dennis Broekema – Wijkbewoner
Eva Verhey – Wijkbewoner
Frouk Reehoorn – Wijkbewoner
Henk Dekker – Wijkbewoner
Ina De Vries – Wijkbewoner
Nathalie van de Vechte – Wijkbewoner
Ronald Bakker – Wijkbewoner
Samira Ouchen – Wijkbewoner
Simone Monasch – Wijkbewoner

Annet Muller –  Wijkdeal De Wijert
Mickey Ras – Wijkdeal De Wijert
Ruben Valk – Wijkbewoner en wijkjournalist
Adriana Overgoor – Student Hanzehogeschool
Janet Postema – WIJ De Wijert
Theo de Groot – WIJ De Wijert
Ferry Pasché – WIJ De Wijert

Jarik van der Velde – Gemeente Groningen
Marjolijn de Wijk – Gemeente Groningen
Jannie Dekker – Gemeente Groningen
Bianca Boersma – GGD Groningen
Peter Everts – TSI Foundation
Kitty Boon – Bij Vrijdag
Lucien Kampijon – Lentis

De Wijkdeal Werkplaats

De Wijkdealwerkplaats aan de Van Schendelstraat 9 is de fysieke plek waar samengewerkt wordt aan De Wijkdeal. Hier worden (inloop-)bijeenkomsten gehouden en kunnen projectgroepen zelf afspreken. Op de Wijkdealwerkplaats kom je ook de volgende personen tegen die het proces ondersteunen:

Wil je contact opnemen? Alle partijen en teams van De Wijkdeal zijn bereikbaar via het contactformulier