In De Wijert willen we samen met wijkbewoners onderzoeken hoe we de wijk ‘aardgasvrij-klaar’ kunnen maken.

De gaskraan moet op een gegeven moment dicht. Dat betekent dat de toevoer van gas naar woningen op termijn stopt. In De Wijert willen we samen met wijkbewoners onderzoeken hoe we de wijk aardgasvrij-klaar kunnen maken, zonder dat de woonlasten voor bewoners stijgen.

‘Aardgasvrij-klaar’ maken, wat houdt dit in?

In Nederland hebben 46 gemeenten een bijdrage gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijkern (PAW) van de overheid. Dit budget wordt gebruikt om samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, gemeente en andere betrokken organisaties ervaring op te doen hoe de wijk kan worden voorbereid op een toekomst zonder aardgas. Samen gaan we inventariseren onder welke voorwaarden het mogelijk is om de wijk aardgasvrij te maken.

Waar gaat het precies gebeuren?
We beginnen in het gebied ten noorden van de Van Iddekingeweg, maar we vinden het belangrijk dat alle bewoners van De Wijert nu al meedenken, meepraten en meedoen. Het gebied waar het om gaat kunt u zien op deze kaart.

Hoe gaan we het aanpakken?
In De Wijert gaan deskundigen, instanties, de gemeente en bewoners op een gelijkwaardige manier samenwerken. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in. Op deze manier hebben bewoners een belangrijke stem.

De uitgangspunten van het aardgasvrij-klaar maken:

  • De woonlasten (huur of hypotheek plus energiekosten) blijven hetzelfde als nu
  • Meer comfort en prettiger wonen
  • Iedereen doet mee: eigenaren van woningen (VvE’s), huurders en verhuurders

Hoelang gaat het duren?
Het project duurt in totaal 8 jaar. Zo hebben alle betrokken partijen voldoende tijd om samen zorgvuldige voorbereidingen te treffen, en wensen en belangen af te stemmen.

Gaan we in De Wijert dan nu al van het gas af?
Nee. De wijk geschikt maken om van het gas af te gaan, betekent dat we ervoor gaan zorgen dat de woningen er klaar voor zijn. Dan kan straks de overstap op een andere energiebron relatief eenvoudig plaatsvinden. Aardgasvrij-klaar maken, noemen we dat.

Wanneer gaan we echt van het gas af?
De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 geheel aardgasvrij te zijn.

Meer weten?

Bekijk de livestream hieronder of neem contact op met het projectteam via aardgasvrij@wijkdealdewijert.nl