Bij het project ‘snelheidsmetingen en -aanpassingen’ op de pagina VEILIG VERKEERSGEDRAG & OVERSTEKEN lees je dat bewoners zich zorgen maakten over de snelheidsovertredingen in de Marcellus Emantslaan. Hierdoor zijn er snelheidsmetingen gedaan en zijn er ‘Victor Veilig’ poppen geplaatst. Door de actieve inzet van 5 bewoners in deze straat is er met De Wijkdeal gekeken naar nog meer verkeersoplossingen, die niet alleen wijzen op het gedrag van bestuurders.

Actieve bewoners betrekken omwonenden bij de plannen

Zo is het plan (bus-vriendelijke) verkeersdrempels en ’30 km’ markeringen in de Marcellus Emantslaan te plaatsen.  Voor dit besluit is er nog een ’toets’ moment geweest met een flyer in de bus, waarbij omwonenden de gelegenheid kregen om te reageren op de voorgestelde plannen. De reacties hierop waren zeer positief!

De verkeersdrempels worden in de 2e week van april (2020) geplaatst. Mits het droog blijft, omdat de drempel-elementen verlijmd moeten worden. Tijdens deze werkzaamheden blijft de Marcellus Emantslaan in twee richtingen bereikbaar. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer.

Stap 2
Wanneer de drempels gerealiseerd zijn zullen ook de 30 km markeringen in de Marcellus Emantslaan geverfd worden. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor de laatste ontwikkelingen hierover.

Na ruim 200 reacties op een enquête over het Winkelplein Van Lenneplaan is er een evaluatie geweest om de wensen van bewoners in kaart te brengen. Hieruit kwam naar voren dat men te spreken is over de uitbreiding van parkeerplekken, de nieuwe verlichting en wordt er goed gebruik gemaakt van de geplaatste bankjes. Verder gaf men aan dat de zogeheten ‘molgoten’ een belemmering vormt voor winkelkarren en rollators. Dit is direct aangepakt.

Bewoners tevreden over aantal parkeerplekken, nieuwe verlichting en bankjes

Komende plannen
In 2020 wordt er gekeken naar andere aandachtspunten betreft de inrichting van het plein. Het stimuleren van veilig verkeersgedrag valt onder één van deze aandachtspunten en wordt er nagedacht over hoe de kinderen van de Brederoschool en Tamarisk hier een rol in kunnen spelen.

Weer weten over de jeugd verkeersacties in de wijk? Ga naar de pagina VEILIG VERKEERSGEDRAG & OVERSTEKEN

De Vestdijklaan is een lange straat in de Wijert Zuid die intensief wordt gebruikt door fiets-, auto- en busverkeer. Het gedeelte tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de oversteek bij het Ina Boudierplantsoen wordt door bewoners als onveilig gevonden door te hard rijden. In samenwerking met de gemeente zijn er metingen gedaan die dit bevestigde. De uitkomst hiervan is het gebied, dat nu nog een 50 km zone is, om wordt gezet naar een 30km zone voor een betere en verkeersveilige buurt.

Meer groen in de straat en een betere verkeersveiligheid

Ook een wens van de bewoners is meer groen in de straat. Het resultaat is het aantal bomen wordt verdubbeld, met een brede planstrook. In plaats van stenen parkeerplaatsen komen er groene, waterdoorlatende parkeerplaatsen.

Als de raad met de voorstellen akkoord gaat, zullen de plannen in 2020 van start gaan.