Sinds een paar maanden zijn er vier teams die het thema Meedoen & Samenzijn versterken onder de naam ‘Gezond & Gelukkig De Wijert’. Bewoners en professionals van diverse organisaties werken samen met als doel dat De Wijert voor alle bewoners een fijne wijk is om in te leven. We willen dat:

  • iedere bewoner ertoe doet
  • iedere bewoner die dat wil, bouwt aan zijn/haar toekomst
  • er volop kansen zijn voor (vrijwilligers)werk en zinvolle dagbesteding
  • de openbare ruimte groen, gezond en veilig is
  • kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien
  • senioren vitaal oud worden

Voor deze uitdagingen hebben we elkaar hard nodig, nu en in de toekomst. Denkers en doeners helpen elkaar. Daarvoor is tijd, inzet, een goede samenwerking en doorzettingsvermogen nodig. Maar vooral ook: actie! Door concrete acties, die we pitchen in het Wijkdealcafé, komen de doelen steeds een stukje dichterbij. Met hulp van bewoners wordt De Wijert de sociaalste wijk van Groningen!

Hieronder zie je welke teams er zijn en waar ze zich mee bezig houden. Ben je ook geïnteresseerd om mee te doen of wil je wat meer informatie? Stuur dan een mail naar info@wijkdealdewijert.nl.

De fysieke inrichting van de wijk draagt bij aan het welbevinden van
de inwoners. We willen de kernwaarden van Healthy Ageing zicht- en voelbaar maken in De Wijert.

Realiseren van een inclusieve, betekenisvolle samenleving in de wijk door:
1. het sociale netwerk en de eigen regie van kwetsbare inwoners te ondersteunen en te versterken;
2. een goed, samenhangend woon-, zorg- welzijnsaanbod te genereren

We werken samen vanuit de volgende principes:
➢ Iedereen doet ertoe;
➢ Ieders talenten worden (h)erkend en ingezet;
➢ We sluiten aan bij de behoeften en motivatie van inwoners door te werken vanuit Positieve Gezondheid.

Iedereen in De Wijert heeft zicht heeft op vrijwilligerswerk of
betaalde arbeid en niemand zit tegen zijn zin thuis. We werken hiermee aan:

a. Het welbevinden van inwoners;
b. Talentontwikkeling van inwoners;
c. Vergroten van het sociale netwerk van inwoners;
d. Duurzame financiële zelfredzaamheid van inwoners;

Met deze opgave willen we bereiken dat de jeugd in De Wijert kansrijk opgroeit. Dat houdt in dat kinderen veilig, gezond en talentvol opgroeien met aandacht voor burgerschap, zodat kinderen verantwoordelijkheid ontwikkelen voor zichzelf, de anderen en voor hun leefomgeving.