Weet je nog? Een aantal maanden geleden brachten we je via dit bericht al op de hoogte hierover. We zijn namelijk op zoek naar bewoners die mee willen denken over het verkeer en veiligheidsplan aan de Van Lenneplaan. 

Enquête
Vijf jaar geleden is het winkelplein aan de Van Lenneplaan heringericht. In 2019 is gestart met de evaluatie van de herinrichting. Uit een onder wijkbewoners gehouden enquête is gebleken dat het heringerichte plein in het algemeen goed bevalt, maar dat er nog wel verbeterpunten zijn. Een aantal verbeterpunten zijn inmiddels aangebracht. Ook moeten er nog een aantal worden uitgevoerd.

Knelpunten
Voor de volgende punten kunnen wij wel een aantal betrokken bewoners gebruiken die mee willen denken over creatieve publieksgerichte acties die het gedrag van de bezoekers positief beïnvloeden:

1. De oversteek bij de Albert Heijn naar het park wordt als onveilig ervaren
2. Onderlinge hinder verschillende typen weggebruikers in het winkelgebied
3. Te ruim parkeren
4. Drukte bij parkeren

Meedenken?
Als je hieraan wil meedoen, dan zien we graag je aanmelding tegemoet. Je kunt je aanmelding mailen naar info@wijkdealdewijert.nl, onder vermelding van ‘Publieksacties winkelplein Van Lenneplaan’. Graag in je aanmelding aangeven: je naam, adres en telefoonnummer. De aanmelding kun je doen vóór 22 september 2022.