Tijdens het Wijkdealcafé van mei sprak bewoner Jaap Druppers over het verkeer en veiligheidsplan aan de Van Lenneplaan. Nu heeft hij opnieuw een oproepje…

Vijf jaar geleden is het winkelplein aan de Van Lenneplaan heringericht. In 2019 is gestart met de evaluatie van de herinrichting. Uit een onder wijkbewoners gehouden enquête is gebleken dat het heringerichte plein in het algemeen goed bevalt, maar dat er nog wel verbeterpunten zijn. Een aantal verbeterpunten zijn inmiddels aangebracht. Ook moeten er nog een aantal worden uitgevoerd.

Voor het oplossen van de hieronder aangegeven knelpunten vraagt Dhr Druppers graag jullie hulp.

1. De oversteek bij de Albert Heijn naar het park wordt als onveilig ervaren
In de enquête hebben veel bewoners aangegeven dat men op de oversteek graag een zebrapad wil. Aanleg van een zebrapad is echter niet mogelijk omdat het winkelplein ligt in een 30 km zone. Het is niet gebruikelijk dat er in een 30 km zone zebrapaden zijn.

2. Onderlinge hinder verschillende typen weggebruikers in het winkelgebied
In het gebied voor de winkels is vaak overlast van fietsers en berijders van andere tweewielers zoals scooters en brommers; een verbod om daar te rijden is echter niet mogelijk omdat sprake is van een ‘shared space’ (gedeelde ruimte, alles op hetzelfde niveau). In oktober vorig jaar is er een publieksactie gehouden waarbij met behulp van mallen en spuitbusverf teksten en afbeeldingen op de bestrating werden aangebracht. Daarin werd o.a. opgeroepen om rekening te houden met elkaar en om af te stappen. Het is echter twijfelachtig of deze eenmalige actie iets heeft opgeleverd.

3. Te ruim parkeren
Het komt vaak voor dat aan de kant van de winkels auto’s ver met de neus naar voren geparkeerd staan. Dat kan hinder opleveren voor de bezoekers van de winkels. Plaatsing van zogenaamde varkensruggen (betonnen platen) zou dit probleem kunnen oplossen. Dergelijke obstakels hebben echter het bezwaar dat men daarover kan struikelen. Ook doet plaatsing ervan afbreuk aan het karakter van het gebied (alles op hetzelfde niveau).

4. Drukte bij parkeren
De drukte is het gevolg van het succes van het winkelcentrum. Het devies blijft: opletten bij het in- en uitrijden.
Bij al deze knelpunten gaat het vooral om het gedrag van de bezoekers aan het winkelplein. Het idee is om creatieve publieksgerichte acties te houden, die er op zijn gericht om het gedrag van de bezoekers positief te beïnvloeden. We zoeken daarom betrokken en creatief ingestelde wijkbewoners die willen meedenken en meewerken aan het organiseren van publieksgerichte acties.  Als je hieraan wil meedoen, dan zien we graag je aanmelding tegemoet. Je kunt je aanmelding mailen naar info@wijkdealdewijert.nl, onder vermelding van ‘Publieksacties winkelplein Van Lenneplaan’. Graag in je aanmelding aangeven: je naam, adres en telefoonnummer. De aanmelding kun je doen vóór 22 september 2022.