Vijf jaar geleden is het winkelplein aan de Van Lenneplaan heringericht. In 2019 is gestart met de evaluatie van de herinrichting. Uit een onder wijkbewoners gehouden enquête is gebleken dat het heringerichte plein in het algemeen goed bevalt, maar dat er nog wel verbeterpunten zijn. Een aantal verbeterpunten zijn inmiddels aangebracht. Ook moeten er nog een aantal worden uitgevoerd. Voor het oplossen van de aangegeven knelpunten kunnen we jouw hulp goed gebruiken.

Het idee is om creatieve publieksgerichte acties te houden, die er op zijn gericht om het gedrag van de bezoekers positief te beïnvloeden. We zoeken daarom betrokken en creatief ingestelde wijkbewoners die willen meedenken en meewerken aan het organiseren van publieksgerichte acties.  Als je hieraan wil meedoen, dan zien we graag je aanmelding tegemoet. Je kunt je aanmelding mailen naar info@wijkdealdewijert.nl, onder vermelding van ‘Publieksacties winkelplein Van Lenneplaan’. Graag in je aanmelding aangeven: je naam, adres en telefoonnummer. De aanmelding kun je doen vóór 22 september 2022.