Van het gas af? Hoe dan?! 

De Wijert kan na 2030 beschikken over op een warmtenet. Een warmtenet met duurzaam opgewekte energie biedt financieel en comfort-technisch voordeel als ook de woning/appartement wordt geïsoleerd. We moeten warmteverlies voorkomen en zeker als het onnodig geld gaat kosten op lange termijn. Uw individuele en collectieve voor- en nadelen gaan we met elkaar ontdekken in de komende periode.   

De Wijert Zuid zal met hybride oplossingen een alternatief voor gas gaan vinden, zo wijst de warmtevisie voor de Wijert uit. Hybride betekent “gemengd”, oftewel een combinatie van (bio-)gas met duurzaam opgewekte energie uit diverse bronnen. Hoe dit in elkaar zit en wat dit kan betekenen voor uw huishouden, bespreken we graag met elkaar tijdens de volgende bewonersbijeenkomst. Datum en tijd worden nog bekend gemaakt. We leggen, waar mogelijk, een aantal scenario’s voor en horen graag hoe u hierover denkt en voelt.  

Bekijk hier een filmpje van de vorige bijeenkomst.

Kijk hier voor een kaart van de verdeling van de drie alternatieven voor aardgas. 

 

Woningen, winkels en bedrijven van voor 1990 

Het is geen eenvoudige opgave om oudere woningen/bedrijfspanden gereed te maken voor de energietransitie. En bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen krijgen we met allerlei beperkingen te maken. Hierover wisselen we graag met u de ideeën en opgedane ervaringen uit.   

 

We komen graag met zoveel mogelijk mensen in gesprek, binnen de mogelijkheden rondom Covid van dat moment. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst.