De Huismeesters en de gemeente Groningen werken samen aan wijkvernieuwing De Wijert. In totaal omvat het meerjarige project de sloop van 222 woningen en 77 garageboxen. Het gaat om de Spieghelstraat, de Camphuysenstraat en de Reviusstraat. De woningen maken plaats voor 285 nieuwbouwwoningen.

In juni 2023 gaat het project van start: de sloop van de woningen aan de Spieghelstraat begint. Het startsein voor de nieuwbouw heeft even op zich laten wachten. Inmiddels zijn alle vergunningen verkregen en is er ook een akkoord op de nieuwe bouwprijzen. Het vakkundig verwijderen van asbest in de te slopen woningen is in mei gestart.

Diverse en groene wijk

De 285 woningen bestaan uit 271 appartementen en 14 gezinswoningen. De appartementen worden voorzien van een lift, dat maakt het ook voor ouderen mogelijk om langer in de wijk te blijven wonen.  De plannen voor dit gebied in De Wijert gaan over wonen, parkeren en groen. Zo zorgen De Huismeesters en de gemeente Groningen samen voor een diverse, groene wijk, waar het fijn wonen is.

Behoud herkenbare structuur

De Wijert is een wijk met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken, afgewisseld met straten en veel groen. Dit is een kwaliteit van de wijk. In overleg met de gemeente koos De Huismeesters daarom voor behoud van deze herkenbare structuur. In elke straat blijft een gedeelte van de huidige woningen staan. Deze woningen zijn inmiddels verbeterd en worden verkocht op het moment dat de huidige bewoners besluiten om te verhuizen.

Projectpagina
Kijk voor meer informatie op www.dehuismeesters.nl/dewijert