Na het succes van het pop-up koor Vondelflat van vrijdag 8 mei, zou vrijdag 12 juni een tweede editie plaatsvinden van dit koor. In de open lucht, met voldoende afstand, zou er weer heerlijk worden gezongen met elkaar. Helaas heeft de organisatie moeten besluiten deze editie te annuleren.

 

De reden hiervoor is dat sinds een aantal weken onderzoek wordt gedaan naar het effect van zingen en de mogelijkheid tot besmetting met het corona-virus. Dit onderzoek is nog in volle gang, maar het advies van GGD Groningen is om tot die tijd niet samen te gaan zingen. Ook niet in de open lucht.

 

De organisatie van het pop-up koor wil natuurlijk geen enkel risico nemen en heeft daarom besloten het advies van de GGD op te volgen en de editie van 12 juni geen doorgang te laten hebben. De organisatie blijft in goed contact met de GGD en volgt de resultaten van het onderzoek op de voet. Zodra er groen licht wordt gegeven voor een nieuwe editie, wordt deze gepland.

 

Het zijn overigens geen besmettingen bekend die veroorzaakt hadden kunnen zijn door het koor van 8 mei jongstleden.