Bewoners uit de buurt van het Julianapark kwamen woensdagmiddag 23 maart naar MFC De Wijert om schetsen en impressies te bekijken voor een aantal extra speeltoestellen in het Julianapark. Op basis van de inbreng van kinderen van groep 7 en 8 van de Brederoschool is een opzet gemaakt voor een aantal nieuwe speeltoestellen.

Tijdens een gezellige en levendige bijeenkomst bespraken wijkbewoners en initiatiefnemers deze ideeën. Aanvullingen en tips hierbij werden door jong en oud(er) op papier gezet. De keuze voor houten speeltoestellen werd breed gewaardeerd. “Liever geen kermis van felgekleurde speelvoorzieningen in dit gebied”, vond één van de bezoekers.

 

Waar mogelijk worden de verzamelde opmerkingen en ideeën in het ontwerp verwerkt. Dit wordt vervolgens in de wijk gepresenteerd. De volgende stap is dan het benaderen van fondsen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze plannen. De initiatiefgroep, die bestaat uit ouders uit de buurt, gaat daarmee aan de slag.