In december 2017 werd het winkelcentrum Van Lenneplaan zoals we dat nu kennen opgeleverd. Er volgde een evaluatie waaruit onder andere is gebleken dat zowel ondernemers als bezoekers van het winkelcentrum zich groen en geel ergeren aan fietsers en scooters die, soms zonder snelheid te verminderen, op ‘de stoep’ hun weg vervolgden. Voetgangers  worden van links en rechts, maar vooral van achteren, voorbij gesjeesd. Soms een schrikreactie dien ten gevolge en daarmee een deuk in het collectieve veiligheidsgevoel. Daar wordt nu iets aan gedaan.

Een klein groepje mensen hebben met behulp van het Samenwerkingsverband Wijkdeal De Wijert een plan bedacht dat ze nu ten uitvoer brengen: markeringen in het winkelcentrum vragen u vriendelijk af te stappen en lopend uw weg te vervolgen en rekening te houden met elkaar.

De verf, en daarmee de markeringen, is niet permanent. Dat schijnt van de gemeente niet te mogen. Het is daarom maar hopen en duimen dat er massaal gehoor aan gegeven wordt en iedereen een beetje rekening met elkaar wil houden. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat afstappen op het plein een automatisme wordt, zoals ons als kind is geleerd. Laten we begrijpen dat dit niet alleen voor uzelf veiliger is maar ook voor uw medebezoekers. En een veilig winkelcentrum: dat is toch beter voor ons allemaal?

“Hou rekening met elkaar”, lezen we, waarbij de verschillende kleuren bij verschillende markeringen opvallen. “Dat is niet echt expres,” vertelt een van de initiatiefnemers. “Deze spuitbussen zijn gewoon ergens van over en we gebruiken het totdat het op is!”. Een ander vervolgt het verhaal: “Er is bij de herinrichting gewerkt naar een ‘Shared Space’, dat het een gemeenschappelijke ruimte is. Een echt plein, dus. Fietsers verbieden om daar te fietsen kan niet, maar je kunt wel vragen rekening te houden met elkaar.”

Tekst: Ruben Valk