Volg ons:

Groen & Buitenzijn

Bijeenkomsten van Thema 1

De eerste Groen-bijeenkomst na het Wijkdealcafé was met een opkomst van 25 deelnemers een succes. In het beraad zijn 23 deelprojecten en activiteiten gekozen waar voldoende animo voor is om dit jaar te realiseren. De daaropvolgende bijeenkomsten hebben werkgroepen voortgebracht die veel zelfstandig actief projecten uitvoeren.

Wil jij aansluiten of meer betrokken zijn bij GROEN projecten? Meld je dan aan bij Anne Krijn Piersma, [Contactformulier – vul in: Aan Anne Krijn]

Gestart in
Mei, 2018
Procesbegeleider
Anne-Krijn Piersma
Aantal deelnemers
25+

Schoonhouden van de wijk

Meer Lentekriebels

Bezig zijn met groen in de wijk, De Wijert een boost geven. Kijken waar meer groen in de wijk gerealiseerd kan worden. Opruimacties, zwerfvuil van o.a. scholieren opruimen. Met name de Jan Luykensstraat

Adoptieprullenbakken

Een schone wijk realiseren. Ondernemers, organisaties en anderen kunnen een prullenbak ‘adopteren’, wat betekent dat de prullenbak vaker geleegd wordt en de omgeving schoon gehouden wordt.

Buurtconciërge 'De nieuwe Harry'

Eric Mooij en Anne Krijn Piersma gaan samen met Thea kijken hoe er invulling aan deze rol gegeven kan worden.

Vuilnisbakken adopteren door winkeliers

Vuilnisbakken laten adopteren door winkeliers. Zij kunnen dan reclame-uitingen op de vuilnisbakken zetten

Vuilnisbak Hora Siccamasingel

De vuilnisbak is altijd vol. Buurtbewoners kunnen hun afval niet kwijt. Samen met de gemeente kijken wat hier aan gedaan kan worden. Tip: adoptieprullebakken helpt!

Outdoor recreatie - Sport, Spel en Water

Hondenuitlaatplaats / hondenspeeltuin

Er wordt onderzocht wat een geschikte plek is voor een hondenuitlaatplaats/hondenspeeltuin. Daarna wordt er een uitvoeringsplan gemaakt

Belevingsmogelijkheden Julianapark

Speeltoestellen verplaatsen naar een meer aantrekkelijke plek. Nieuwe toestellen en outdoor fitnesstoestellen plaatsen. Hiervoor moet een concreet plan komen

Reeds gerealiseerd: Pannakooi

Een pannakooi waar de jeugd met elkaar kan voetballen is reeds gerealiseerd en geplaatst op het terrein van het MFC.

Verbeteren Groenonderhoud

Meer bomen in de Staringstraat

Graag meer bomen in de Staringstraat. Er is draagvlak onder de bewoners. Maar geen bomen met besjes er aan of waar veel vogels op af komen.

Julianapark Bloeit weer op!

Aandachtspunten: maaien, hondenlosloopgebied, asfaltpaden, fietssluis, struiken met prikkels.  Luizen in bomen.

Steenbreek

Rondom het huis van de woongroep en de tuin, stenen er uit en planten er in

Fruitbomen, bankjes, oogsten & ontmoeten

Bloemen in de wijk

Meer bloemen in de wijk. Bijvoorbeeld bollen in bermen en binnenterreinen, boomspiegels met kleurige bloeiers beplanten, bloembakken neerzetten o.a. bij Fruitcafé.

Babbelbank

De werkvorm De Babbelbank wordt in Het Fruitcafé getest, om te kijken of dit iets is voor buiten in de wijk

Ontwerpworkshops

Studenten van Terra willen graag in ontwerpworkshops met wijkbewoners aan de slag om bankjes, prullenbakken etc. te ontwerpen. Er wordt een oproep gedaan voor wijkbewoners die hier aan mee willen doen

Binnentuinen Nijestee

Binnentuinen van Nijestee verfraaien met bloemen, fruitbomen etc..

Moestuin Nicolaas Beetstraat

Huurders van Nijestee aan de Nicolaas Beetstraat hebben gezamenlijk een moestuin aangelegd in de binnentuin.

Spieghelstraat Doet en Ontmoet

Het realiseren van een moestuin in de voortuinen van de flat. Daarbij ook een picknicktafel en een bron slaan waar een handpomp op komt te staan, voor het bewateren van de moestuintjes. De picknicktafel mat bij Saskia Valk voor het raam staan.

Sensorbank

Er kan een sensorbank door de wijk reizen, om te bepalen wat goede locaties zijn voor bankjes

Insectenhotels

Het maken van insectenhotels voor in de moestuin

Geveltuinen

Het realiseren van geveltuinen op de flats van Huismeesters en mogelijk ook anderen

De Wijert Bloeit

De Wijert Bloeit wil de huidige organisatievorm omvormen naar een plekje onder de vlag van de Wijkdeal. Doel: kleine projectjes ondersteunen en meehelpen uit te voeren. Zichtbaar zijn op de website van De Wijkdeal. Klik op de afbeelding hieronder om meer te lezen over De Wijert Bloeit!

Boomspiegels in de wijk

Boomspiegels door de hele wijk beplanten met kleurige bloemen. Nathalie wil de coördinatie hiervan op zich nemen.

Moestuin bij Vriend GGZ

In de achtertuin van het Vriendenhuis aan de Verlengde Hereweg 44 wil men graag een moestuin realiseren met inloopfunctie voor de buurt. Hiervoor moeten mensen geworven worden vanuit de buurt die dit willen omarmen. Tip: flyer maken. Contact met Wij-team De Wijert 

Fruitbomen Aagje Dekenstraat

De hoge bomen die er staan, zijn gevaarlijk. Er zitten veel dode takken in. Deze bomen kappen en vervolgens fruitbomen planten

Drainage & Watervoorziening

Drainage De Wijert Zuid

Dit heeft de aandacht. Aanpad wordt nog bekend gemaakt.

Hendrik de Vries Plantsoen

Onderzoeken of er een extra pad door het park heen kan. In combinatie met drainage. Grasveld moet blijven voor evenementen. Er moeten een aantal afvalbakken bij komen en het verplaatsen van het voetbalkooitje i.v.m. voortdurend ballen in het water.