Volg ons:

Groen & Buitenzijn

Bijeenkomsten van Thema 1 - GROEN & BUITENZIJN

De werkgroep Groen is sinds de oprichting in het voorjaar van 2018 actief bezig gegaan met 23 deelprojecten. Hieronder kun je lezen wat in het afgelopen jaar is opgepakt en waar je je bij aan kunt sluiten.

Wil jij meedoen of heb je nieuwe ideeën voor GROEN projecten? Meld je dan aan bij Anne Krijn Piersma, ga naar Contactformulier – vul in: Aan Anne Krijn

Gestart in
Mei, 2018
Procesbegeleider
Anne-Krijn Piersma
Aantal deelnemers
25+

Verbeteren Groenonderhoud

Samenwerkende Ondernemers (SWO)

Bewoners en ondernemers in de wijk hebben in de Stemweek gekozen voor alle Groenprojecten. Daarom is een traject gestart met drie hoveniersbedrijven, de gemeente Groningen en TerraNext:  SWO, Samenwerkende Ondernemers. Het doel is het ‘vergroenen’ van de openbare ruimte en verbeteren van het onderhoud van de wijk.

Op deze manier worden tegelijkertijd werk én opleidingsplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijkheden voor een carrière in het groen is zo een bereikbaar perspectief geworden.

In dit werk- en leertraject biedt TerraNext één dag in de week scholing aan en verzorgt SWO de praktijklessen om de kandidaten de kneepjes van het vak te leren. De bewoners in de wijk geven aan welke projecten in het groen zij belangrijk vinden en prioriteit hebben. Op deze manier kunnen de Hoveniers in opleiding ervaring opdoen, en kunnen de plannen voor een groenere en schonere wijk direct gerealiseerd worden.

Wil jij ook een opleiding volgen tot (assistent) Hovenier én baangarantie bij een van de drie aangesloten hoveniersbedrijven? Kijk dan op www.swo-groen.nl en meld je aan!

Gestart in
September, 2018

Schoonhouden van de wijk

Julianapark

groen1
Gestart in
September, 2018

De wijk wil het park mooier, netter, droger en kleurrijker maken. Een groep wijkbewoners is actief in het onderhoud en de ontwikkeling van het Julianapark.

Adoptieprullenbakken

prullenbak
Gestart in
Mei, 2018

Wijkbewoners en -ondernemers kunnen een rode prullenbak adopteren om zwerfvuil tegen te gaan.

Buurtconciërge 'Thea'

Thea de Groot
Gestart in
September, 2018

Thea is aangesteld als buurtconciërge middels een P-baan constructie.

Outdoor recreatie - Sport, Spel en Water

Bewegen in het Julianapark

Gestart in
September, 2018

Speeltoestellen verplaatsen naar een meer aantrekkelijke plek. Onderzoeken welke toestellen/spelaanleidingen er gewenst zijn in de buurt.

Hondenuitlaatplaats / hondenspeeltuin

Gestart in
December, 2018

Als meest geschikte voor een hondenuitlaatplaats/hondenspeeltuin is gekozen voor een locatie bij de sportvelden van NIC.

Reeds gerealiseerd: Pannakooi

Gerealiseerd in
Mei, 2018

Een pannakooi waar de jeugd met elkaar kan voetballen is reeds gerealiseerd en geplaatst op het terrein van het MFC.

Fruitbomen, zaaien en oogsten

Spieghelstraat Doet&Ontmoet

Gestart in
Oktober, 2018

Het realiseren van een moestuin in de voortuinen van de flat. Daarbij ook een picknicktafel en een bron slaan waar een handpomp op komt te staan, voor het bewateren van de moestuintjes. Bestrating + bankjes maken op grasveldje van de Huismeesters

Meer bomen Staringstraat

Gestart in
Juli, 2018

De wens van bewoners is om meer (jonge) bomen in de Staringstraat te planten. Na groot onderhoud door Enexis, waarvan de planning nog onzeker is, wordt nieuw groen aangelegd.

(Moes)tuinen Nijestee

20180807_133729_resized
Gestart in
Zomer, 2018

De tuinen tussen flats van Nijestee verfraaien met bloemen, fruitbomen en gebruiksgroen. Huurders van Nijestee aan de Nicolaas Beetstraat hebben gezamenlijk een moestuin aangelegd in de binnentuin.

Insectenhotels

insect-hotel-insect-house-insect-box-insect-protection-measures
Gestart in
Mei, 2018

Er worden insectenhotels gemaakt voor in de moestuinen.

Geveltuinen bij woningen

Gestart in
Mei, 2018

Realiseren van mooie geveltuinen bij woningen.
Lees meer over geveltuinen aanleggen.

Fruitbomen Aagje Dekenstraat

Aagje dekenstraat
Gestart in
Mei, 2018

Ook in de Aagje Dekenstraat zouden bewoners graag meer bomen planten en dan met name fruitbomen.

De Wijert Bloeit

Gestart in
2017

De Wijert Bloeit ondersteunt bij kleine groen-projecten en helpt mee ze uit te voeren. Het doel is de wijk mooier en kleurrijker te maken door de aanplant van nieuwe bloemen en planten.

Klik op de banner om naar de eigen De Wijert Bloeit pagina te gaan.

Boomspiegels in de wijk

Gestart in
Mei, 2018

Boomspiegels door de hele wijk beplanten met kleurige bloemen. Hiervan zijn al verschillende gerealiseerd.

Meer kleur in de wijk!

IWP GROEN
Gestart in
Januari, 2019

Ook in gebouwen wordt aan meer groen en kleur gewerkt, zoals de grote zaal van de Innovatiewerkplaats die door koploper Nathalie enorm is opgeknapt.

Meer bankjes & ontmoeten

Babbelbank

PHOTO-2018-11-01-20-22-51
Gepresenteerd in
September, 2018

De werkvorm De Babbelbank wordt in Het Fruitcafé getest, om te kijken of dit iets is voor buiten in de wijk

Sensorbank

Gepresenteerd in
Oktober, 2018

Er kan een sensorbank door de wijk reizen, om te bepalen wat goede locaties zijn voor bankjes. Met interactieve functies kunnen diverse aspecten van de locatie en het gebruik gemeten worden.

Ontwerpworkshops

Gestart in
2018

Studenten van Terra willen graag in ontwerpworkshops met wijkbewoners aan de slag om bankjes, prullenbakken etc. te ontwerpen. Er wordt een oproep gedaan voor wijkbewoners die hier aan mee willen doen

Drainage & Watervoorziening

Hendrik de Vries Plantsoen

Onderzoeken of er een extra pad door het park heen kan. In combinatie met drainage. Grasveld moet blijven voor evenementen. Er moeten een aantal afvalbakken bij komen en het verplaatsen van het voetbalkooitje i.v.m. voortdurend ballen in het water.

Drainage De Wijert Zuid

Dit heeft de aandacht. Hoe dit gezamenlijk kan worden aangepakt wordt nog bekend gemaakt.