Volg ons:

Verkeer & Veiligheid

Integraal werken aan verkeersplannen

In de komende jaren zal er veel veranderen op het gebied van verkeer en infrastructuur. Bewoners, ondernemers en andere organisaties worden betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen.

Wil jij meedoen of heb je (nieuwe) ideeën voor Verkeer en Veiligheid? Neem dan contact via het Contactformulier t.a.v. Arda.

Gestart in
Mei, 2018
Procesbegeleider
Arda Klijnsma
Aantal deelnemers
8+

Veilig verkeersgedrag & Veilig oversteken

Silly Walk Zebrapad

Gestart:
November, 2018

Er komt een Silly Walk zebrapad in de wijk. Op deze zebra steek je op een ludieke (en veilige) manier over, zoals in het filmpje van Monty Python met John Cleese van The Ministry of Silly Walks. In overleg met de Brederoschool is de locatie voor de zebra gekozen. Het wordt de zebra in de Bordewijklaan, aan de oostkant van de kruising met De Mérodelaan en de Queridolaan.

Natuurlijk komt er een feestelijke opening. Deze zal half mei plaatsvinden. Houd voor de exacte datum de website en Facebook in de gaten.

Elektronische snelheidsborden

snelheidsmeter smiley_585
Gestart:
2018

Met behulp van tijdelijke mobiele snelheidsborden worden weggebruikers op diverse plekken in de wijk op hun snelheid gewezen. Via de info@wijkdealdewijert.nl is het mogelijk hiervoor een verzoek te doen.

Laden en lossen bij de Lidl

Gestart:
2019

Tijdens één van de wijkdealcafés kwam er een vraag over de situatie bij de laad- en losstrook bij de Lidl aan de Bilderdijklaan. De wijkbewoner gaf daarbij aan dat de situatie voor voetgangers, tijdens het laden en lossen, niet erg veilig is. Om te kunnen passeren maken voetgangers dan vaak gebruik van de rijbaan.

Verkeerskundigen van de gemeente Groningen hebben ter plekke gekeken. Er ligt een officiële laad- en losstrook met daarnaast nog een smalle strook voor voetgangers. Op het moment dat er een vrachtauto staat is het inderdaad krap voor voetgangers om via het trottoir te passeren. De ruimte in de straat is heel beperkt en de situatie is dus niet makkelijk aan te passen. Omdat er wel, beperkte, ruimte is om te passeren is er geen reden om de situatie direct aante passen.

Het is wel een punt om deze zomer, bij de evaluatie van het nieuwe winkelplein, opnieuw aan te geven.

Snelheidsmeting Marcellus Emantslaan

Gestart:
Juni, 2018

Wijkbewoners gaven afgelopen najaar aan, tijdens een Wijkdealbijeenkomst over Verkeer & Veiligheid, dat er in de Marcellus Emantslaan heel hard gereden werd. Veilig Verkeer Nederland zorgde al snel voor ‘Victor Veiligpoppen’ in de straat en 30 km stickers voor op de afvalcontainers. Eind maart 2019 zijn er, gedurende een week, snelheidsmetingen gedaan.

Deze metingen bevestigen dat de bewoners gelijk hebben. De Marcellus Emantslaan is een 30 km weg en de gemiddelde snelheid tijdens de metingen lag op 50-52 km/uur.

Er is geen grote zak met geld om de straat helemaal opnieuw in te richten. Wel kunnen we nadenken hoe we het gedrag van de automobilisten kunnen beïnvloeden met kleinschalige maatregelen en hierbij kunnen we ook weer samenwerken met Veilig Verkeer Nederland.

Wie uit de straat of de wijk wil hier aan meedoen? We horen het graag! Aanmelden kan via info@wijkdealdewijert.nl

Snelheidsmeting Werumeus Buningstraat

u rijdt te snel
Start:
Eerste kwartaal, 2019

Ook in de Werumeus Buningstraat zijn op verzoek van bewoners van De Wijert in de tweede helft van maart 2019 snelheidsmetingen gedaan.

De resultaten geven aan dat de automobilisten zich over het algemeen keurig aan de snelheid houden. De gemiddelde snelheid was hier 35 km/uur. Geen reden dus om op dit moment speciale acties te starten in de straat.

Verkeerssituatie rondom Brederoschool

Gestart:
Oktober, 2018

Samen met de Brederoschool en omwonenden wordt gekeken naar de verkeerssituatie in de omgeving van de school. Hierbij wordt ook de bouw van de geplande appartementen en de aanpak van het eerste deel van de Vestdijklaan betrokken.

Verkeersplannen

Integraal verkeersplan

Wijerrt2
Gestart:
November, 2018

In de komende jaren zal er veel veranderen op het gebied van verkeer en infrastructuur. Bewoners, ondernemers en andere organisaties worden betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen. Het terugdringen van sluipverkeer is hier een onderdeel van.

Parkeren

Winkelplein Van Lenneplaan

Start:
zomer, 2019
van Lenneplaan

Voor de zomer van 2019 komt er een evaluatie van de nieuwe inrichting van het winkelplein. Op dit moment is een aantal wijkbewoners samen met Veilig Verkeer Nederland bezig om te kijken naar het gedrag van de gebruikers van het winkelplein. Het plan is om verschillende (ludieke) acties op touw te zetten om veilig verkeersgedrag te stimuleren.

Verkeersmeldingen

Saneren verkeersborden in de wijk

Gestart:
Juni & November, 2018
De gemeente is bezig met een opschoonactie van verkeersborden in De Wijert. Ken jij een plek in de wijk waar een (naar jouw mening) overbodig verkeersbord staat?
Meld dit dan aan verkeer@groningen.nl.

Aanspreekpunt kleine verkeerskundige zaken

Gestart:
2018

Voor kleine verkeerskundige punten kan er gemaild worden naar het Turboteam: verkeer@groningen.nl