Volg ons:

Verkeer & Veiligheid

Integraal werken aan verkeersplannen

In de komende jaren zal er veel veranderen op het gebied van verkeer en infrastructuur. Bewoners, ondernemers en andere organisaties worden betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen.

Wil jij meedoen of heb je (nieuwe) ideeën voor Verkeer en Veiligheid? Neem dan contact via het Contactformulier t.a.v. Arda.

Gestart in
Mei, 2018
Procesbegeleider
Arda Klijnsma
Aantal deelnemers
8+

Veilig verkeersgedrag & Veilig oversteken

Silly Walk Zebrapad

Gestart:
November, 2018

Er komt een Silly walks zebrapad in de wijk. Je steekt op een ludieke (en veilige) manier over, zoals in het filmpje van Monthy Python met John Cleese van The Ministry of Silly Walks.

Elektronische snelheidsborden

snelheidsmeter smiley_585
Gestart:
2018

Met behulp van mobiele snelheidsborden worden weggebruikers op diverse plekken in de wijk op hun snelheid gewezen. Op de Bordewijklaan is dit reeds gestart.

Van K Verschuurlaan

Gestart:
Oktober, 2018

Kinderen en anderen moeten veilig over kunnen steken bij basisschool De Tamarisk. De bushalte aan de Van Ketwich Verschuurlaan moet een veilger overstap en oversteek voor voetgangers krijgen.

Te hard rijden op de Marcelles van Emantslaan

Gestart:
Juni, 2018

In het eerste kwartaal van 2019 worden radarmetingen gedaan. Te hard rijden wordt verder ontmoedigd door “Victor Veilig” poppen die geplaatst zijn.

Verkeerssituatie rondom Brederoschool

Gestart:
Oktober, 2018

Er zal in gezamenlijkheid met de Brederoschool en omwonenden gekeken worden naar de verkeerssituatie na de bouw van de geplande appartementen. Samen wordt gewerkt aan een verkeersveilige schoolomgeving.

Integraal verkeersplan

Verkeersplannen

Wijerrt2
Gestart:
November, 2018

In afstemming met wijkvernieuwing en corporaties wordt een verkeersplan voor De Wijert gemaakt om sluipverkeer terug te dringen en samen te werken aan oplossingen. Beheer en Onderhoud van de gemeente Groningen worden hierbij betrokken, bijvoorbeeld voor het creëren van leefstraten. Bewoners, ondernemers en andere organisaties worden betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen.

Parkeren

Winkelplein Van Lenneplaan

van Lenneplaan
Start:
Juni, 2019

Evaluatie van de nieuwe situatie aan de Van Lenneplaan heeft plaats gevonden. Verbeterpunten worden in de komende maanden gemonitord. Veilig Verkeer Nederland is bezig om met een groepje wijkbewoners te kijken naar het gedrag van gebruikers op het winkelplein. Het doel hiervan is om middels (ludieke) acties veilig verkeersgedrag te stimuleren

Parkeerdruk Van Lenneplaan Noord terugdringen

Start:
2019

De parkeerdruk rondom het Van Lennepplein wordt samen met verkeersplannen voor de wijk rond het winkelcentrum opgepakt. In het plan moet onder andere het lang parkeren (door forensen of andere reizigers) worden ontmoedigd.

Verkeersmeldingen & Handhaving

Radar in Werumeus Buningstraat

u rijdt te snel
Start:
Eerste kwartaal, 2019

In het eerste kwartaal van 2019 worden in de Werumeus Buningstraat radarmetingen gedaan om te bekijken welk verkeer hier gebruik van maakt en hoe hard er wordt gereden.

Aanspreekpunt kleine verkeerskundige zaken

Gestart:
2018

Voor kleine verkeerskundige punten kan er gemaild worden naar het Turboteam: verkeer@groningen.nl

Borden in de wijk (ver)plaatsen of verwijderen

Gestart:
Juni & November, 2018

Bewoners kunnen aangeven welke borden weg kunnen of nodig zijn. Dit wordt bij de technisch specialist van de gemeente Groningen uitgezet. Een bord aan de Verweijstraat/van Iddekingeweg wordt verplaatst omdat deze reclame het zicht belemmert.