Volg ons:

Bouw & Duurzaamheid

De werkgroep van thema 3, Bouw en Duurzaamheid

Onder het thema Bouw en Duurzaamheid wordt geanticipeerd op bredere plannen voor duurzaamheid op grote schaal, in samenwerking met woningcorporaties en verenigingen van huiseigenaren.

Duurzame keuzes maken, daar kun je elke dag aan meedoen. Bewust gedrag dat de aarde niet schaadt, minder water, gas en electriciteit gebruiken, het draagt allemaal bij.

Hoe deze werkgroep aan de slag zal gaan is nog niet bekend. Neem voor meer informatie contact op met Boy Zelle van Procap [Contactformulier, vul in: aan Boy]

Gestart in
Juli 2018
Procesbegeleider
Anda De Blecourt, Procap
Aantal deelnemers
20 +

Duurzame toekomst: energie op grote schaal

Integraal plan duurzame energie

De vier woningcorporaties in De Wijert werken gezamenlijk aan een plan voor meer duurzame energie in de wijk, zoals zonnepanelen, verbeteringen aan isolatie en LED verlichting.

Slim wonen en energie offensief

Bewustwording energiegebruik huurders Nijestee

Vanuit woningcorporatie Nijestee worden verschillende activiteiten ondernomen om bewuster met het energiegebruik om te gaan.

Op de flat aan de “even kant” worden in samenwerking met de bewoners zonnepanelen op de daken geïnstalleerd

Gereed: najaar 2018

Verduurzaming van een groep huizen aan de Van Deyssellaan, de even nummers

De daken van deze huizen moeten geïsoleerd worden en men wil ze graag voorzien van zonnepanelen. Er ligt echter nog asbest op het dak. Dit wil men graag in een gezamenlijk project aanpakken.

Warmtepomp installatie voor een aantal straten in zuid

Een stichting oprichten of de drainagestichting statutair aanpassen, om vanuit de stichting dit project op te pakken

Bewust consumeren en ondernemen

Duurzaam renoveren en levensloop bestendig bouwen

Onderhoud en voorzieningen

Heb je affiniteit met het onderwerp Bouw of met Duurzaamheid en wil je graag iets betekenen voor de wijk? Stuur dan een mailtje naar info@wijkdealdewijert.nl.