Wijkenergieplan De Wijert

De Gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 CO2- neutraal te zijn. Dit betekent dat de energie die huishoudens en bedrijven dan gebruiken geheel duurzaam is.

Lange termijn verduurzamen om woonlasten betaalbaar houden.

Zo wordt er gezocht naar alternatieven voor aardgas om woningen te verwarmen. Daarom zijn we in De Wijert ook bezig met een aanvraag voor een financiële bijdrage om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak aardgasvrij te maken en wordt er gewerkt aan een wijkenergieplan met als doel op lange termijn de wijk te verduurzamen en de woonlasten van de bewoners betaalbaar te houden. Het uitwerken van deze plannen doen we samen met wijkbewoners.