Volg ons:

Werkgroepen

MEEDOEN IS GEMAKKELIJK

De Wijkdeal is de afspraak om samen de wijk te besturen. Overheid (Gemeente Groningen), bewoners van de wijk, ondernemers, (onderwijs) instellingen en maatschappelijke organisaties werken samen aan de toekomst van De Wijert. Je kunt gemakkelijk meedoen en het heeft zin. Doe je mee als:

Bewoner? Je krijgt meer invloed op wat er in je wijk gebeurt. Je ontmoet meer mensen en de lijnen met gemeente, organisaties en andere instellingen zijn kort.

Ondernemer? Je krijgt meer verbinding met de mensen in de wijk en ontdekt wat er speelt en wat de wensen van de bewoners zijn. Als ondernemer kun je bijv. samen projecten doen.

Overheidsmedewerker? De Wijkdeal maakt het gemakkelijker om bewoners en andere betrokkenen om tafel krijgen. Je staat meer in de samenleving en kunt goed aansluiten bij wat nodig is.

Of ben je:

Werkzaam in het onderwijs? Voor projecten met allerlei doelgroepen is de samenwerking met (leerlingen, hun ouders en leerkrachten uit) het primair-, voortgezet-, MBO en hoger onderwijs zeer gewenst!

Werkzaam bij een maatschappelijke organisatie? De Wijkdeal biedt de mogelijkheid om te ontdekken welke trends en problematieken in de wijk spelen. Je staat ‘dichtbij het vuur’ en kunt vanuit jouw kerntaak aan het werk in de wijk.

DE WIJKDEAL DOEN WE SAMEN, KOM JIJ ERBIJ?

Structuur van de Wijkdeal

Koplopers: vertegenwoordiging van ongeveer 15 mensen uit diverse buurten, organisaties in De Wijert en de gemeente, die samen het proces rondom de Wijkdeal opgezet hebben en verder ontwikkelen,  in interactie met de achterban. Max. 4x per jaar overleg

Kernteam: een kleine vertegenwoordiging van de koplopers die regelmatig overleg hebben om het proces te bewaken door afstemming, signalering, terug- en vooruitblikken.

Communicatieteam: een kleine vertegenwoordiging van de koplopers die adviseert en ondersteunt, o.a. bij promotie van Wijkdeal-evenementen.

 

Afstemming binnen de Wijkdeal

Hoe jij mee kunt doen in de Wijkdeal

  • Ontwikkelen: ideeën en oplossingen aandragen, meedenken, je netwerk inzetten, vragen stellen, dat zijn taken die onder ‘Ontwikkelen’ vallen.
  • Organiseren: alles wat komt kijken bij het realiseren van projecten, ervoor zorgen dat er wat staat.
  • Helpen: hand- en spandiensten verrichten, de activiteiten bezoeken, mond-op-mond reclame organiseren, onze post liken en delen, dat zijn dingen die je zou kunnen doen om mee te helpen met Wijkdeal De Wijert.

 

Zaaien, groeien en oogsten

Jij bent van harte uitgenodigd om op welke manier dan ook deel te nemen. Je kunt hieronder per thema zien met welke projecten de werkgroepen bezig zijn en welke activiteiten eraan komen.

Op de KALENDER kun je rechtstreeks de agenda inzien en op de bewuste tijdstippen langskomen. Het Wijkdealcafé is bijvoorbeeld een open inloopavond waar werkgroepen aan het werk zijn.

ACTIEVE WERKGROEPEN WAAR JE LID VAN KUNT WORDEN:

GROEN & BUITENZIJN

Aantal
25

Gestart in
Mei, 2018

De werkgroep Groen & Buitenzijn is heel actief. De eerste projecten zijn gerealiseerd, zoals een Pannakooi en participatiebanen in het Groen. Elke maand (op het Wijkdealcafé) komt deze groep bij elkaar.

Meld je aan bij Anne Krijn Piersma, [contactformulier – vul in: Aan Anne Krijn]

Contact opnemen

VERKEER & VEILIGHEID

Aantal
12

Gestart in
Juni, 2018

Projecten uit dit thema zijn gericht op veilig verkeersgedrag, een veilige infrastructuur en wanneer het niet anders kan: handhaving waarmee te hard rijden en verkeersoverlast tegen wordt gegaan.

Meld je aan bij Arda Kleinsma [Contactformulier, vul in: aan Arda)

Contact opnemen
BOUW & DUURZAAMHEID

Aantal
10

Gestart in
Mei, 2018

De werkgroep Bouw en Duurzaamheid anticipeert op duurzaamheid op grote schaal, samen met corporaties en VVE’s. Ook wordt duurzaam consumeren gestimuleerd.

Meld je aan bij Procap [Contactformulier, vul in: aan Procap]

Contact opnemen

MEEDOEN & SAMENZIJN

Aantal
23

Gestart in
April, 2018

Professionals en bewoners hebben in 2018 al meer dan 30 deelprojecten en activiteiten georganiseerd. De werkgroep kan o.a. veel vrijwilligers gebruiken.

Meld je aan bij Theo De Groot: [contactformulier, vul in: aan Theo]

Contact opnemen