Volg ons:

Thema’s & Projecten

Van thema's naar projecten

Praktisch werken aan de toekomst

In werkgroepen en tijdens Wijkdealcafé’s wordt gewerkt aan de projecten die onder de Wijkdeal thema’s vallen. Hieronder vind je per thema wat op dit moment met bewoners, ondernemers, gemeente en organisaties georganiseerd wordt.

De projecten waar nu aan gewerkt wordt:

1. MEER GROEN & BUITENZIJN

Thema 1 gaat over de natuur in De Wijert. Een hoog onderhoudsniveau van parken, bomen en drainagevoorzieningen, meer goed onderhouden wandelpaden en ontmoetingsplekken zijn wensen die uit de wijkspellen naar voren zijn gekomen. Bewoners kijken uit naar fruit van eigen bomen en struiken die geplant worden in de wijk.

NAAR WERKGROEP

2. VERKEER & VEILIGHEID

Het tweede thema zoomt in op veilig verkeersgedrag in De Wijert. Samen werken we aan een verkeersluwe en verkeersveilige wijk waar woongebieden en wegen voor doorgaand verkeer gescheiden zijn en sluipverkeer geweerd wordt. In het verkeer houden we rekening met elkaar en werken we samen aan een wijk waar het verkeer een duurzamer karakter krijgt.

BOUW & DUURZAAMHEID

De Wijert is een veelzijdige wijk met een ruim aanbod van huur- en koopwoningen. In samenwerking met woningcorporaties en verenigingen van huiseigenaren wordt over energiebesparing op grote schaal nagedacht. Ook levensloopbestendig bouwen, met adequate mogelijkheden voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen, staat op het programma.

MEEDOEN & SAMENZIJN

Thema 4 is voor mensen uit de wijk die actiever willen zijn, anderen willen ontmoeten, soms willen spelen of praten met elkaar en in het algemeen meer met elkaar willen doen. Onder dit thema vallen onder andere twee projecten die in de top 10 zijn gekozen, namelijk: Kansen voor kinderen en Elkaar helpen en samen feest vieren.

5. KUNST, CULTUUR & HISTORIE

De projecten uit dit vijfde thema worden in de praktijk steeds meer ingebed onder andere thema’s, zonder aan belang in te boeten. Ondanks dat geen van de projecten onder dit thema in de top 10 zijn beland, worden ze al wel verder ontwikkeld en gerealiseerd.

NAAR OVERZICHT

Projecten van thema 1, Groen & Buitenzijn

Tijdens de Stemweek, eind november 2017, is door veel mensen gestemd op project-voorstellen in het Stemboekje. Alle vijf de Groen & Buitenzijn projecten zijn in de top 10 van De Wijert terecht gekomen. Hieronder lees je welke projecten in het stemboekje waren opgenomen. Op de pagina Werkgroepen kun je zien hoe deze Groen-projecten zijn opgepakt. Wist je trouwens dat er een vacature is (voor meerdere personen) voor de projecten uit dit thema? Kijk gauw onder ‘vacatures’.

1. Verbeteren Groenonderhoud

Lokaal maatwerk met betrekking tot groenonderhoud, bij voorkeur met een vast onderhoudsteam. In samenwerking met Terra Next, gebiedscoöperatie Westerkwartier, de gemeente Groningen en een aantal hoveniers zijn participatie-trajecten van opleiding tot werk ontwikkelt. De vacature vindt u binnenkort op deze website.

2. Schoonhouden van de wijk

Het schoonhouden van de wijk doen we samen. Oplossingen worden bedacht voor ‘snoeproutes’ van winkels naar scholen, zoals adoptie-prullebakken die vaker worden geleegd, elkaar aan kunnen spreken op gedrag en een nieuwe buurtconciërge aanstellen.

3. Drainage en watervoorziening

Verbeteringen aan de waterhuishouding in de wijk, zoals drainage-aanpassingen en een grotere diversiteit aan waterpartijen. Duurzame regenwateropvang en recreatief water nabij De Wijert zijn onderwerpen op het wensenlijstje van dit project.

4. Zaaien, oogsten & ontmoeten

Zoals de titel doet vermoeden gaat dit project over eetbaar fruit, waar de wijk zelf zorg voor draagt. Een oogstfeest zou de feestelijke happening kunnen zijn waar al het fruit wordt gebruikt, bereid of verwerkt.

Mooie bankjes en plekken waar verschillende doelgroepen op een ontspannen manier kunnen ‘rondhangen’ zonder elkaar in de weg te zitten.

5. Outdoor recreatie: Sport, spel en water

Tussen flats en gebouwen, naast bouwlocaties en aan de rand van de wijk zijn braakliggende terreinen te vinden waar bewoners graag hun creativiteit op los willen laten. Buitensportplekken, beweegparcours, dieren in de wijk, een skatebaan, zandkasteleproject en meer vallen onder dit project.

Beoogd budget

2018: 400.000 euro
2019: 350.000 euro
2020: 300.000 euro
2021: Nader te bepalen

Beoogde partners

 • Wijkbewoners
 • gemeente Groningen
 • WIJ-team Groningen
 • Ondernemers
 • Scholen
 • Woningcorporaties
 • Provincie Groningen

Projecten van thema 2, Verkeer & Veiligheid

Projecten 8 en 10 zijn in de top 10 van de Stemweek terecht gekomen. Vanuit de gemeente Groningen is een procesbegeleider aangesteld die waarborgd dat deze projecten uit worden gevoerd.

6. Integraal verkeersplan

Een gezamenlijk plan voor verkeersveiligheid in de wijk, dat breed gedragen wordt. Vanwege de komst van de nieuwe zuidelijke ringweg en vervanging van gasleidingen, moeten veel straten opengebroken worden. Dat betekent een belangrijke kans om invloed te hebben op de nieuwe infrastructuur op straatniveau.

7. Veilig verkeersgedrag

Welke maatregelen zijn nodig om schade en onveiligheid te voorkomen? Experimenten met fiets-, brom- en autosensoren, zebrapaden en zichtbaarheid van oversteekplaatsen verbeteren, horen onder dit project.

8. Veilig oversteken voor iedereen

Het oversteken kan veel veiliger. Enerzijds is dit afhankelijk van verkeersgedrag, anderszijds is het afhankelijk van de infrastructuur. Dit project onderzoekt de mogelijkheden van loopbruggen, klaarovers, rotondes, etc.

9. Parkeren en onderhoud

In De Wijert wil men gezamenlijk tot een plan komen voor efficiënt parkeren, als onderdeel van het integrale verkeersplan. Dit project omvat ook verbetring van grijs-onderhoud, zoals wegen, trottoirs en stallingen.

10. Handhaving verkeersregels

Vaker flitsers plaatsen en controles doen. De wijkagenten en stadswachten mogen meer zichtbaar zijn in de wijk om extra controles te doen en foutparkeerders en overtreders op hun gedrag aan te spreken.

BEOOGD BUDGET

2018: 300.000 Euro
2019: 350.000 Euro
2020: 350.000 Euro
2021: Nader te bepalen

BEOOGDE PARTNERS

 • gemeente Groningen
 • Wijkbewoners
 • Ondernemers
 • Scholen
 • Woningcorporaties
 • Enexis
 • Wijkagent/politie
 • Veilig Verkeer Nederland
 • Aanpak ringweg Zuid

Projecten van thema 3, Bouw & Duurzaamheid

De Wijert heeft in de top 10 gekozen voor Duurzaamheid op grote schaal, project 15 in onderstaand veld. Dat heeft de eerste prioriteit, maar ook de andere projecten worden opgepakt en uitgevoerd in de wijk.

11. Slim wonen & Energieoffensief

Ruimte voor plaatselijke initiatieven om op duurzame energie over te gaan, beter te isoleren en voorloper te worden op het gebied van energiebesparing. Met voorlichting, voorbeeldhuizen en een energiewinkel wordt een energie-offensief gestart.

12. Bewust consumeren

Duurzame keuzes kun je elke dag maken, als particulier, als ondernemer, school en organisatie. Dit project is bedoeld om mensen en bedrijven te activeren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, meer energie zelf op te wekken en bewustwording te stimuleren.

13. Levensloop bestendig bouwen

Bewoners willen ondersteuning bij en invloed op woonvraagstukken. Denk hierbij aan het gezamenlijk oplossen van asbest problemen, meer levensloopbestendig bouwen en hulp bij het verbeteren van de isolatie van woningen.

14. Onderhoud en voorzieningen

Dit project gaat over het verzamelen en oplossen van knelpunten op gebouw- en straatniveau. Straat- en portiekerlichting vervangen met LED-verlichting, meer naar de behoeften van (oudere) bewoners kijken en het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen behoren tot de mogelijkheden.

15. Duurzame energie op grote schaal

Lange termijnoplossingen voor het gebruik van gas en andere fossiele brandstoffen zijn wereldwijd van belang. Dit project gaat over het maken van een integraal plan voor De Wijert waar samen met corporaties, ondernemers, bewoners en gemeente aan een duurzame toekomst gebouwd wordt.

BEOOGD BUDGET

2018: 150.000 Euro (excl. project 15)
2019: 150.000 Euro (excl. project 15)
2020: 150.000 Euro (excl. project 15)
2021: Nader te bepalen

BEOOGE PARTNERS

 • Gemeente Groningen
 • Wijkbewoners
 • Ondernemers
 • Scholen
 • Woningcorporaties
 • Enexis
 • Wijkagent/politie

Projecten van thema 4, Meedoen & Samenzijn

De Stemweek heeft duidelijk gemaakt dat ook dit thema van belang is voor de wijk. De projecten ‘Kansen voor Kinderen’ (project 19) en ‘Elkaar helpen en samen feest vieren’ (project 17) zijn in de top 10 gekozen.

16. Sport- en spelactiviteiten

Onder dit project valt het organiseren van allerlei activiteiten voor diverse doelgroepen. Het gaat erom dat mensen in de wijk plezier hebben, iets kunnen leren of gewoon samen kunnen zijn. Ouderen wensen jongeren bijvoorbeeld een goede hangplek toe, terwijl kinderen aangeven meer voor ouderen te willen betekenen. In dit project komen ideeën en organisatie samen.

17. Elkaar helpen en samen feest vieren

Elk jaar een wijkfeest, meer omkijken naar elkaar en een ‘durf te vragen’ Facebook-pagina zijn onderdelen van dit project. Er vindt afsteming plaats tussen bestaande en nieuwe initiatieven uit de wijk. Met elkaar wordt invulling gegeven aan de wens om onderling meer contact te hebben.

18. Ondernemen & Ontmoeten

Dit project wil sociaal ondernemerschap in de wijk sitmuleren. Bewoners kunnen zelf actief worden of ondernemers stimuleren om meer in De Wijert te doen. Wijkbewoners willen graag een kopje koffie kunnen drinken in de wijk, uit eten kunnen gaan en concepten zoals een ruilwinkel of weggeefwinkel onderzoeken. 

19. Kansen voor kinderen

“Ieder kind heeft recht op speelplezier”. Dat is het uitgangspunt van dit project. Kinderen die opgroeien in gezinnen die kampen met armoede, krijgen vaak op jonge leeftijd stress mee over de financiële situatie. Een groeiende groep kinderen gaat nooit op vakantie of naar de film. De Wijert wil een wijk zijn waar kinderen positief op kunnen groeien. Daarom is dit project in de Top 10 terecht gekomen als een van de eerste dingen die opgepakt moeten worden. In 2017 is bijvoorbeeld het Zandkastelen-project uitgevoerd (zie afbeelding)

20. Extra samenwerken

Samen werken, samen doen, dat is waar de Wijkdeal over gaat. Bevlogen bewoners die de handen uit de mouwen willen steken, organisaties die bereid zijn het ‘anders’ te doen en meer mogelijk willen maken. Dit project draagt zorg voor dat proces van samenwerking en co-creatie (het samen creëren van nieuwe oplossingen). Scholen, ondernemers, corporaties, gemeenten en wijkbewoners staan samen voor de toekomst van de wijk.

BEOOGD BUDGET

2018: 175.000 Euro 
2019: 150.000 Euro 
2020: 150.000 Euro 
2021: Nader te bepalen

BEOOGE PARTNERS

 • Gemeente Groningen
 • Wijkbewoners
 • Ondernemers
 • Scholen
 • Woningcorporaties
 • Enexis
 • Wijkagent/politie

Projecten van thema 5, Kunst, Cultuur & Historie

Geen van deze projecten zijn gekozen tijdens de Stemweek, maar de activiteiten worden wèl opgepakt. Meld je aan bij de werkgroep “Meedoen & Samenzijn” om met deze activiteiten aan de slag te gaan!

21. Kunst en historie

De historie van de wijk is terug te leiden tot in de late Middeleeuwen, toen Borg De Wijert is gebouwd. Deze historie krijgt in dit project de aandacht, bijvoorbeeld door de plek van deze borg op creatieve wijze te laten zien. Ook het pad 2 wijken en meer kunst zoals het olifantje en mozaïkbankjes zijn onderdeel van dit project.

22. Talent en kunst

Ieder mens heeft talent. Met elkaar kunnen prachtige dingen gemaakt en georganiseerd worden met een kunstzinnig karakter, van muziek tot standbeelden, creatieve straatnaamborden en bijvoorbeeld een foto-wedstrijd over de wijk. Dit project geeft handen en voeten aan deze ideeën, in de praktijk zijn het de werkgroepen uit het thema “Meedoen & Samenzijn” die deze activiteiten oppakt.

BEOOGD BUDGET

2018: 65.000 Euro 
2019: 35.000 Euro 
2020: 30.000 Euro 
2021: Nader te bepalen

BEOOGE PARTNERS

 • Wijkbewoners
 • Gemeente Groningen
 • Centrum Beeldende Kunst
 • Ondernemers
 • Scholen
 • Woningcorporaties
 • Groninger Archieven

STEMWEEK 2017

Tijdens de stemweek eind 2017 hebben mensen digitaal en met stembriefjes kunnen kiezen voor de projecten die zij het belangrijkste vonden om als eerste aan te pakken in de wijk. Hiernaast vind je de top 10