Volg ons:

Wijkdeal

Ideeën

500 +

Thema's

5

Projecten

22

Samenleven, werken en recreëren in De Wijert

Dit zijn de vijf thema's waar de Wijkdeal zich op richt

THEMA 1

GROEN & BUITENZIJN

Een groene wijk met veel mogelijkheden tot ontmoeting. De Wijert heeft een grote voorkeur uitgesproken voor goed onderhouden groen en de aanleg van 'gebruiksgroen', zoals plukbomen en moestuinen.

Naar de werkgroepen!

THEMA 2

VERKEER & VEILIGHEID

Een verkeersluwe en veilige wijk, dat is belangrijk. In het verkeer houden we rekening met elkaar en werken we samen aan zowel veilig verkeersgedrag als aan fysieke maatregelen om dit te bevorderen.

Naar de werkgroepen!

THEMA 3

BOUW & DUURZAAMHEID

De Wijert wil op grote schaal duurzame keuzes maken. Alternatieven voor gas, meer zonnepanelen en LED-straatlantaarns, maar ook levensloopbestendig bouwen staan op de agenda van dit thema.

Naar de werkgroepen!

THEMA 4

MEEDOEN & SAMENZIJN

Een plek waar iedereen mee kan doen. Samen wonen in een sociale wijk waar sport, ontmoeting, recreatie en het versterken van onderlinge verbondenheid de aandacht heeft.

Naar de werkgroepen!

THEMA 5

Kunst, Cultuur & Historie

Het bijzondere karakter van de wijk behouden door aandacht te hebben voor de historie en kunst. De activiteiten uit dit thema worden veelal uitgevoerd door de werkgroepen van Groen & Buitenzijn en van Meedoen & Samenzijn.

Naar de werkgroepen!

Doorslaggevend voor succes is zelf-werkzaamheid en de groei naar zelfredzaamheid van alle mensen in de wijk

HIER HEEFT DE WIJERT OP GESTEMD:

In december 2017 werd de TOP 10 van projecten gekozen waar in De Wijert als eerste aan gewerkt zal worden (zie afbeelding hiernaast).

Opvallend is dat alle Groen-projecten (5 projecten) in de Top 10 zijn beland. Ook Meedoen en Samenzijn projecten zijn populair en inmiddels opgepakt. Zie onder Werkgroepen een overzicht van de projecten die gestart zijn.

 

WIJKDEAL FILMS & WIJKDEAL IN DE PERS